25 юли 2017, 17:01

Стартира проектът за интегриран градски транспорт на Габрово

Близо 13 млн. и половина ще бъдат вложени в реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура
16 март 2017, 14:50

Община Габрово продължава инвестициите в градската среда през новия строителен сезон

През новия строителен сезон в Габрово ще стартират интензивни ремонтни работи и благоустрояване на уличната мрежа.
22 юли 2016, 14:17

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Предстои благоустрояване на парк „Колелото“, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ и изграждане на Източна градска улица - четири габровски фирми са сред изпълнителите
22 юни 2016, 16:14

Проектът, който ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР, е одобрен

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
22 април 2016, 13:35

Проект на Община Габрово ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
10 февруари 2016, 11:13

Одобриха инвестиционната програма на Община Габрово по „Региони в растеж“

Близо 26 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ
23 декември 2015, 12:05

Габрово с обновена градска среда за над 9 млн. лева

На територията на парк „Маркотея“ на 21 декември 2015 г. се състоя символичното откриване на обектите. В събитието участваха кметът на община Габрово Таня Христова, народните представители Добромир Проданов и Цветомир Михов, областният управител Николай Сираков, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, строители, проектанти, много гости и граждани.
23 декември 2015, 10:34

Ключови инфраструктурни проекти очакват своята реализация в Габрово

Община Габрово укрепи капацитета си и постигна висока проектна готовност, разработвайки 14 качествени инвестиционни проекта, готови за кандидатстване за последващо финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейностите са резултат от изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“.
18 декември 2015, 15:33

Община Габрово представя резултатите от най-големия проект за подобряване на градската среда

Понеделник, 21 декември 2015 г., 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово