Две детски площадки в Габрово бяха обновени в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2018 г.”

Тази година Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с проектни предложения за изграждане на зони за отдих и детски площадки в рамките на кампания „За чиста околна среда - 2018г.”

Одобрени за финансиране бяха проектите за обявяване на детската площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. Трендафил II и площадката с кът за отдих в кв. Нова махала. Общата стойност на благоустройствените дейности е близо 20 000 лв.

На детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ беше демонтирана стара ударопоглъщаща каучукова настилка и беше изпълнена нова ударопоглъщаща настилка. Монтирано беше ново комбинирано детско съоръжение, което замени съществуващото. Поставени бяха нови съдове за отпадъци, ремонтиран бе пясъчникът, съществуващата люлка, както и дървени елементи на оградата, пейките, беседката, кошчетата.

Детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ преди обновяването

Детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ след обновяването

На детската площадка с кът за отдих в кв. Нова махала бяха демонтирани детските съоръжения, извършени бяха изкопни дейности за беседка и ударопоглъщаща настилка от дървесен чипс за новото комбинирано детско съоръжение. Монтирана беше петоъгълна беседка, ремонтирани бяха съществуващите пейки и засадена дървесна растителност.

Площадка с кът за отдих в кв. Нова махала преди обновяването

Площадка с кът за отдих в кв. Нова махала след обновяването