Министерски съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово на стойност 4 млн. лева за ремонт и благоустрояване на улици, тротоари, междублокови пространства, укрепване и отводняване на инфраструктурни обекти в града, както и за ремонт на общинска пътна мрежа и улици в селата.

Средствата ще бъдат вложени в благоустрояване на кв. Трендафил 1, на обща стойност 1 800 000 лв.; в ремонт на улици в габровски квартали на обща стойност 1 700 000 лв., както и в ремонти на участъци от общинската пътна мрежа и улици в габровските села, на стойност 500 000 лв.

Избран е изпълнител за ремонтните дейности на уличната мрежа в кв. Трендафил 1. Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител за ремонтните работи на уличната и пътна инфраструктурата в кварталите и в селата.