25 април 2017, 09:39

Над 800 габровчета ще се радват на нова училищна среда

Със средства по ОП „Региони в растеж“ Община Габрово ще обнови 8 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 3 OУ „Цанко Дюстабанов“
21 март 2017, 11:52

Габровските училища ще приемат първокласници като прилагат Наредба № 10 от 2016 г. на МОН

За учебната 2017/18 г. училищата в Габрово ще приемат първокласници, като прилагат Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН
21 февруари 2017, 15:50

Програма "Здравейко" в габровските училища

През 2016 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово разработиха здравно-образователна програма „Здравейко“ за ученици от 1 до 4 клас, насочена към превенция на рисковото поведение и промоция на здравословния начин на живот.
10 февруари 2017, 15:59

Норвежкият опит в енергийната ефективност с принос към образователната инфраструктура на Габрово

ДЯ „Зора“ и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ ще се отопляват модерно и икономично
17 януари 2017, 15:43

Община Габрово – партньор на Техническия университет в проект за професионално образование

Община Габрово се включи като партньор в международен проект за професионално образование и обучение, чийто координатор е Технически университет – Габрово. Финансирането е по европейската програма „Еразъм +“, срокът за кандидатстване изтича днес.
6 януари 2017, 15:48

Дните от 9 януари до 11 януари включително ще бъдат неучебни за училищата на територията на община Габрово

Със заповед № 15 от 06.01.2017 г. на кмета на община Габрово Таня Христова дните от 9 до 11 януари 2017 г. са определени за неучебни за всички училища на територията на община Габрово.
30 декември 2016, 16:37

Нова отоплителна инсталация в математическата гимназия и газ за ясла „Зора“

Приключиха строително-монтажните работи по изграждане на котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“.
30 декември 2016, 12:56

5 и 6 януари ще бъдат неучебни в училищата в Габрово

На основание на задължително предписание на Регионална здравна инспекция - Габрово, кметът на община Габрово определи дните 05.01.2017 г. и 06.01.2017 г. за неучебни в училищата на територията на град Габрово.
29 декември 2016, 11:15

Здравно-образователни материали за медицинските кабинети в училищата и детските градини осигури Община Габрово

Община Габрово осигури материали за здравно-образователна дейност за медицинските кабинети във всички училища и детски градини на територията на общината. Материалите вече са разпределени между детските заведения, а след ваканцията ще бъдат раздадени и на училищата.
19 декември 2016, 17:00

Ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ се обучават в габровски фирми по дуална система

От октомври 2016 г. 24 ученика от 12-ти клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово се обучават в 5 габровски фирми в реална работна среда по дуална система, с трудов договор и възнаграждение в рамките на проекта „Дуално обучение в България“ на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия.