18 ноември 2021, 13:20

Откриват габровския парк на миниатюрите

Събота, 20 ноември, 11:00 часа, бившето помощно училище в кв. „Шести участък“