На 04.08. и 05.08.2017 г. се проведе второто издание на фестивала „Алтернативни форми на изкуство” – проект, финансиран по програма Култура на Община Габрово. Целта  на фестивала беше  обхващане на  нови, неформални групи публика, като предложи различни от досегашните арт форми и течения. Организацията, изпълнител на проекта,  се фокусира върху теми с обществено и социално значение - културното наследство, творческо приспособяване към съвременните предизвикателства. Отвори пространството и предостави време на всички присъстващи – участници, гости и приятели, да взаимодействат свободно едни с други. Провеждането на фестивала извън  центъра и поставянето му в неформалната среда на поляната,  оправда очакванията на организаторите за посещение от по-широка аудитория и обогатяване на културния живот в града.

Екипът по изпълнение на проекта успешно взаимодейства с експертите на Община Габрово, пряко ангажирани с програма Култура, в етапа на подготовка и реализация на фестивала. Условията по договора бяха спазени и работата беше подчинена на добрите принципи за управление на проекти и средства.

Добрите страни на фестивала са:

  • Съвременно звучене
  • Модерен подход за привличане на публики
  • Трайни и качествени партньорства
  • Въвличане на доброволци в изпълнението на дейностите
  • Добра реклама
  • Адекватно използване на социалните мрежи за достигане до по-широк кръг от хора, ползватели на културния продукт
  • Отчитане на потребностите на младите хора, при подбор на участници и групи
  • Добро и пълностепенно усвояване на пространството и адаптирането му към нуждите на проекта

Размер на финансирането по Програма Култура - 14 400 лв. Стойност на договора – 18 000 лева.

"Пътуването в света на комичното" приключи КАРНАВАЛ LIGHT - УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛА ДОБРА ПРАКТИКА