Проектът “Пътуване в света на комичното“ се реализира от МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ по Програма култура 2017 г.

Основната му цел е свързана с изготвянето и популяризирането на качествено нов културен продукт, а именно използването на съвременен подход, актуалност и значимост в избора на теми: курирана изложба с международно участие „Да умреш от смях“. Изложбата е дело на Марко Стаменкович, като част от Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата. Марко Стаменкович е историк на изкуството, чиито интереси гравитират около политическата рационалност на създаването на изображения и визуалната комуникация в глобалния контекст. През последното десетилетие той работи главно в сферата на съвременните визуални изкуства като куратор, критик, писател и лектор с фокус върху пресечната точка на визуалното мислене със социалните теории, политическите философии и културните практики на потиснатите.

В областта на хумора, където очакваният ефект на комичното е често ситуативен, базиран на контекста и необичайните връзки между отделните елементи, в разминаването и изненадата между очакваното и случващото се, използването на подобен подход в изготвянето на изложба е особено адекватен. Това даде възможност за нов и креативен начин на общуване с творци и публика, в който творческият подход, колаборацията и създаването на взаимно доверие се наложиха като модели на поведение.

                                                    

Общата стойност на проекта е 21 698 лева, а отпуснатото от Община Габрово финансиране - в размер на 14 996 лева.