Карнавал Light е името на проекта, с който Сдружение „Фабриката“ участва и спечели съфинансиране от Програма Култура на Община Габрово. Общият размер на финансирането е 18 248 лева, като  финансовият принос на Изпълнителя е в размер на 3 652 лв.
Партньори на „Фабриката“ в начинанието ще бъдат Музей „Дом на Хумора и Сатирата” Габрово, ИМКА Габрово и Актуално.ком.
Една от основните цели на проекта е повишаване имиджа на габровския карнавал сред местната общност и сред гостите на града.
Предвидени са организиране на работно ателие и изработка на карнавални костюми, организиране на работилница по ходене на кокили и демонстрации - обучение на младежи доброволци по ходене на кокили, създаване на карнавален пърформанс - съчетаването на различни изкуства, стилове, светлина и масовост на участие на публиката, организиране на обществен дебат, който да насочи вниманието и да ангажира по-голяма част от местната общност с мнението им за ролята на карнавала в ежедневието и в празника на града.
Проектът предлага модел на добра практика за използване на възможностите на карнавалната традиция в града за развитие на социалните отношения, гражданското общество  и предприемачеството.
 
"Пътуването в света на комичното" приключи Успешно приключи и второто издание на фестивала „Алтернативни форми на изкуство” – проект, финансиран по програма Култура на Община Габрово