Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово ще изпълнява проект по Програма Култура през месец май. Финансовата стойност на проекта е 15 290 лева, а предоставеното от Община Габрово финансиране - 12 230 лева
 
Проектът „Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest” ще надгради силната карнавална и хумористична традиция на Габрово за превръщането на града в пространство за улични изкуства с карнавален, цирков и експериментален характер. Името на фестивала “6Fest” („ШестФест“) препраща към началото и сърцето на Габрово – квартал Шести участък с артистичното приобщаване на периферни и алтернативни зони. Ще бъде представено фестивално събитие с български и чуждестранни артисти с богат опит в областите уличен театър, цирково и комедийно изкуство, физически театър, пърформанси с карнавални костюми, маски и живи статуи, шоу на кокили, огнено и светлинно шоу. Част от проекта са карнавални и циркови работилници с активното участие на публиката.
 
Обогатяване на културния календар на Габрово с иновативни събития, стимулиране на по-активното включване на гражданската общност, на местните и външните публики в културния диалог и творчество. Превръщане на откритите градски зони в атрактивни места за култура и изкуство – това са очакваните резултати от изпълнението на проекта и още- осъществени 10 фестивални събития, 1 късометражен филм, 4 художествени трупи и 2 самостоятелни артисти с общо 17 артисти.
"Пътуването в света на комичното" приключи Сдружение „Фабриката“ ще прави Карнавал Light