Кураторска изложба и образователна програма към 23 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата съфинансира Програма Култура. Музей Дом на хумора и сатирата – Габрово спечели проект но обща стойност 21 698 лева , със съфинансиране от Община Габрово в размер на 14 996 лева.
Проектът цели да добави два нови модула към реализацията на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата – кураторска изложба и образователна програма.
Концептуалният подбор на произведения, индивидуалната покана към автори, изготвянето на изложбен дизайн, който създава смислови и визуални връзки между отделните произведения, произведенията и изложбеното пространство, произведенията и пространството взети заедно – спрямо зрителя, е наложен подход в изготвянето на изложби, който до момента не е бил застъпен в реализацията на биеналето. Особено в областта на хумора, където очакваният ефект на комичното е често ситуативен, базиран на контекста и необичайните връзки между отделните елементи, в разминаването и изненадата между очакваното и случващото се, използването на подобен подход в изготвянето на изложба е особено адекватен.
Образователната програма, от своя страна, е тематична и е обвързана с кураторската изложба. Наличието на предварително дефинирана тема и подход (за разлика от конкурсната секция на Биеналето) позволяват разработването на програма от дейности за посетителите, чрез която да се комуникира, обсъди, доразвие от посетителя и дори постави под въпрос представената изложба.
С реализирането на проекта ще бъде създаден модел за работа между екипа, външни сътрудници, творци и публики, в който творческият подход, колаборацията и създаването на взаимно доверие са необходимо условие за добрата му реализация.
"Пътуването в света на комичното" приключи Очаквайте„Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest”