В този раздел ще бъдат представяни ГИС-приложения които ще визуализират събития провеждани на територията на Община Габрово. Информацията ще се представя чрез уеб-базирани пространствени приложения по един по-атрактивен и иновативен модел на визуализация. Достъпът до данните ще може да бъде осъществяван както през обикновен браузър от персонален компютър, така и чрез мобилни устройства.


Пролетно почистване 2017 – обери боклука


Община Габрово организира кампания „Пролетно почистване 2017 – обери боклука“, която тази година ще протече от 18 до 23 април. От 10 април всеки може да се регистрира за участие на тел. 066-818 437 или на e-mail: v.ivanov@gabrovo.bg, като посочи деня, мястото, което ще почиства и числеността на екипа си.

Специално за кампанията Община Габрово създаде ГИС приложение, посветено на пролетното почистване 2017 г. В него са отбелязани точното местоположение на зоните за почистване, лицата или организациите, заявили интерес и броя на участниците в почистването на всяко място. За улеснение на потребителите в приложението са добавени слоеве с контейнерите за сметосъбиране, които да ги насочат къде да отнасят събраните отпадъци. В приложението е инструмент за лесно споделяне в социалните мрежи или по електронна поща на местоположението на зоната, която ще се почиства. За удобство на габровци, приложението може да се ползва и през мобилни устройства на адрес 

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 

Община Габрово през първите  7 години от членството на България в Европейският съюз


ГИС приложение за представящо проектите които са се изпълнявали в Община Габрово през първите  7 години от членството на България в Европейският съюз. Това е онлайн карта, в която има информация различните проекти, които са били финансирани по фондовете от ЕС заедно със снимков материал и основно описание на всеки един проект. За първи път в Община Габрово се използва представянето на събития и инициативи чрез пространствен модел за представяне на събития. 

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителна информация на адрес: gis@gabrovo.bg .