Интерактивна ГИС карата обхващаща територията на Община Габрово, предоставяща информация от кадастралната карта и регулационният план за гражданите и бизнеса. Източникът на данните са Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерство на земеделие и храните. Данните с обновяват периодично на всеки три месеца.


Достъпът до приложението се осъществява чрез стандартен УЕБ-браузър за улеснение на потребителите. Данните от които е изградено са съвкупност от слоеве които са публикувани в формат на картни сервизи (map services) с цел да бъдат използвани в разработването на уеб-приложения за достъп до пространствени данни.

Инструментите които са налични в приложението служат за подпомагане на потребителя при управлението и използването на данните в него. Заложените инструменти в приложението разполагат със следните функционалности:

  • измерване на разстояния и площи
  • търсене по адрес и кадастрален идентификатор
  • печат в различни формати 
  • и др.

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 

Приложението е базирано на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме неговите функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителен информация на адрес: gis@gabrovo.bg