Приложението е уеб-базиран пространствен модел, съдържащo данни свързани с публичната и частна общинска собственост на територията на Община Габрово.
 

Данните, които се съдържат в приложението са в процеса на постоянно актуализация от служителите в администрацията на Община Габрово. Приложението което ви представяме е публичната част от ГИС-базирана платформа за управление на пространствените данни и обекти отнасящи се към дейностите за подържане на актуални данни за общинската собственост. Тук ще откриете подробна информация за местоположението и основните характеристики на всеки един от обектите които са общинска публична или частна собственост.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 

Приложението е уеб-базиран пространствен модел, съдържащo данни свързани с земеделските земи на територията на Община Габрово.
 

Данните, които се съдържат в приложението са в процеса на постоянно актуализация от служителите в администрацията на Община Габрово. Приложението което ви представяме е публичната част от ГИС-базирана платформа за управление на пространствените данни и обекти отнасящи се към дейностите за подържане на актуални данни за земеделските земит. Тук ще откриете подробна информация за местоположението и основните характеристики на всеки един от обектите които са общинска публична или частна собственост.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителна информация на адрес: gis@gabrovo.bg .