В този раздел ще бъдат представяни ГИС-приложения, които ще визуализират проекти и инициативи на Община Габрово. Информацията ще се представя чрез уеб-базирани пространствени приложения по един по-атрактивен и иновативен модел на визуализация. Достъпът до данните ще може да бъде осъществяван както през обикновен браузър от персонален компютър, така и чрез мобилни устройства.


 


ГИС приложение за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на града. Това е онлайн карта, в която има информация за допустимите за включване в програмата сгради, напредъка на изпълнението на програмата, създадените сдружения на собствениците, невключените в програмата сгради.

Чрез приложението гражданите могат да проследят промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на сдружения на собствениците до изпълнение на строителни дейности.

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

 

ГИС приложение представящо информация за местоплоложението на избирателни секции за гласуване на Парламентарни избори 2017г. територията на община Габрово.

 

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителен информация на адрес: gis@gabrovo.bg .