ГИС приложение представящо информация за местоположението на училищата и детските заведения на територията на община Габрово.

 

 

 

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложенията са базирани на платформа която ни позволява да надграждаме и развиваме техните функционалности и възможности. Всеки заинтересован може да се свърже с нас за предложения или допълнителна информация на адрес: gis@gabrovo.bg .