20 март 2018, 15:40

4 356 лв. от благотворителния концерт в подкрепа на новия храм в кв. Младост

Община Габрово благодари на всички дарители, дошли в залата като публика за благородството и вярата им в нашата обща кауза!