В своя финал е работата на Експертната комисия по Програма Култура на Община Габрово по оценката на качеството на проектните предложения, постъпили в Първата конкурсна сесия за 2017 г.

Към 27 януари 2017 г. разгледани и оцени са 7 проекта, и класирани по обявените приоритети 5 от тях. Две проектни предложения не са класирани, тъй като са получили средна стойност на оценката под 70 точки.

Потенциален за съфинансиране по приоритет „Пътуване в света на комичното“ e и проектът: „Уупс! - Усмихни Усмивка, Приключенствай, Сътворявай!“ на Фондация "Заедно за демокрация и партньорство". Експертната комисия е в комуникация с вносителя относно подобрения на финансовите му параметри.

Проектите, класирани по приоритети и съответно предложени за сключване на договор с Кмета на Община Габрово, са, както следва:

По приоритет „Карнавалът и Градът“:

  1. „Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest”, Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово; 91,67 т.
  2. „КАРНАВАЛ  LIGHT“, Сдружение „Фабриката”, 82 т.

По приоритет „Пътуване в света на комичното“:

  1. „Мнимият болен”, Драматичен театър „Рачо Стоянов”, 91 т.
  2. „Кураторска изложба и образователна програма към 23. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата”, Музей „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, 87,33 т.
  3. “Алтернативни форми на изкуство II – Комичната страна на нещата”, НЧ “Христо Смирненски 1949” - кв. Русевци, 86,33 т.
"Пътуването в света на комичното" приключи Класиране на проектите от първата конкурсна сесия на програма Култура 2017 и одобреното финансиране