МАИР „Боженци“ спечели съфинансиране по Програма Култура на стойност 9 135 лева. Музеят кандидатства по приоритет Дигитални предизвикателства и предстои да изпълни проекта „Създаване на интерактивна инсталация с добавена реалност в къща музей „Дончо Попов“.Той  цели обновяване, чрез дигитална визуализация на съществуващата вече статична експозиция в къща музей „Дончо Попов“. В рамките на проекта ще бъде изградена интерактивна инсталация с добавена реалност. По този начин, чрез дигитални технологии, на широките публики ще бъде представено по съвременен и атрактивен начин културно историческото наследство, което пази Боженци.

В една от стаите на къщата музей, статичната експозиция ще бъде оживена, чрез интерактивно представяне на ежедневието на семейството в миналото.

Съществуващата експозиция в къща музей „Дончо Попов“ датира от 1964 г. Изготвена  в съответствие с действащата тогава нормативна уредба и според технологичните възможности, тя дълго време е изпълнявала своята функция и е задоволявала изискванията на посетителите. Съставена е от движими културни ценности от фонда на музея. Анализът на съвремието оценява експозицията като твърде статична и неатрактивна за новите публики от 21 век. Интерактивният подход на представяне не цели да заменя недвижимите и движимите културни ценности, а само да направи бита, традициите и културата на предците ни интересни и завладяващи за младите хора., което може да ги насърчи да развиват интересите си в исторически и културни области.

Срокът за изпълнение на проекта е 15-ти ноември.

С крина да ринеш, на село все ще остане нещо за научаване На един клик разстояние