Проектът „Международен фестивал за градски изкуства и щастие 6Fest” представи международно фестивално събитие с български и чуждестранни артисти от областите уличен театър, цирково и комедийно изкуство, физически театър, пърформанси с карнавални костюми, маски и живи статуи, шоу на кокили, огнено и светлинно шоу. Целта на проекта беше да мултиплицира карнавалния бранд на Габрово в нови карнавални и фестивални събития, които да надградят силната карнавална и хумористична традиция на Габрово и да насърчат превръщането на града в пространство за градски улични изкуства с карнавален, цирков и експериментален характер.

Фестивалът се проведе на 19, 20 и 21 май 2017 г. с 10 събития:

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Проектът даде своя принос към утвърждаването на публичния образ на Габрово като хумористична, карнавална и фестивална дестинация и показа огромния потенциал за развитие на улични изкуства.

Чрез 6Fest публиката получи по-богата и по-разнообразна програма със събития, които са естествена част и от световните фестивали и карнавали, каквито са циркът и пърформансите на открито и възможност за активно включване в представленията.

Събитията оживиха градските зони - паркове, улици, площадни пространства и освен като места за отдих и предвижване, те се превърнаха в места за среща с уличното изкуство.

Чрез проекта  се разшири и разнообрази свободния достъп до култура и изкуства на целевите групи (съществуващи и потенциални публики за карнавално и улично изкуство; семейни и младежки публики; публики от нецентрални зони; местни арт формации и творци).

6Fest засили карнавалния и хумористичен бранд на Габрово пред външни (негабровски) публики и туристи.

 

Обща стойност на проекта - 15 290 лв.

Финансиране от Община Габрово - 12 230 лв.

Финансов принос на Изпълнителя - 3 060 лв.

 

 

 

 

"Пътуването в света на комичното" приключи "Пътуването в света на комичното" приключи