Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Oбщина Габрово от общинско предприятие „Благоустроявне“

Разпределение на наличното съдово стопанство за обезпечаване на разделното събиране на БО

населено място

Вместимост

предназначение съгласно системата за разделно събиране на БО

брой

честота на обслужване

гр. Габрово

контейнер 1100 л.

"суха" фракция

1136

528 бр. - ежедневно
608 бр. - 1 път седмично

кофи 240 л.

"мокра" фракция

359

ежедневно

кофи120 л.

"мокра" фракция

874

324 бр. - ежедневно
550 бр. - 1 път седмично

обслужвани села от общината

контейнер 1100 л.

"суха" фракция

440

3 пъти месечно в периода м. май - м. октомври
2 пъти месечно през останалите месеци
пет от селата са с честота на сметосъбиране от 6 до 4 пъти в месеца - целогодишно

кофи 140 л.

"суха" фракция

880

3 пъти месечно в периода м. май - м. октомври
2 пъти месечно през останалите месеци
пет от селата са с честота на сметосъбиране от 6 до 4 пъти в месеца - целогодишно

компостери 300 л.

домашно компостиране

3800

 

компостери 400 л.

домашно компостиране

800

 

 
 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ГАБРОВО

Системата за разделно събиране на битовите отпадъци на територията на община Габрово се основава на разделяне на две фракции – „суха“ и „мокра“. Двете фракции се събират в различни съдове, като „сухата“ се събира в жълти контейнери, а „мокрите“ в кафеви контейнери.

 

СУХА ФРАКЦИЯ – ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР

Състояща се основно от рециклируеми и други бионеразградими битови отпадъци (хартия, стъкло, пластмаса, метали, текстил, гума, дървени материали, композитни материали и др., същите след това преминават през сепариране.)

 

МОКРА ФРАКЦИЯ – КАФЯВ КОНТЕЙНЕР

Състояща се от биоразградими отпадъци (отпадъци от кухни, заведения за обществено хранене - утайки от кафе, салфетки, кухненска хартия, отпадъци от обществени пазари, зелени отпадъци - окосена трева, клони и храсти и др.) „Мократа“ фракция подлежи на компостиране.