От днес стартира лятно училище, организирано от Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово, ЦСКП към SOS Детски селища България и НЧ „Априлов-Палаузов”, за деца клиенти на двата центъра. Училището ще продължи до 13 юли включително.

Целите, които си поставят специалистите са:
• Стимулиране и развитие на творческия потенциал, подобряване на фината моторика, концентрацията, вниманието и други психически процеси на децата и повишаване на уменията им за работа в екип, чрез различни игрови и художествени занимания;
• Промяна и развитие на нагласи, убеждения и нови поведенчески модели на участниците;
• Изграждане на положително отношение спрямо училището и учебната дейност;
• Превенция на насилието.

Под ръководството на опитни специалисти - социални работници, психолози, педагози и логопеди, децата ще рисуват, ще се забавляват със спортни и развлекателни игри, ребуси и словесни игрословици, ще апликират и работят с природни материали.

Николай Сираков положи клетва като кмет на община Габрово
2 юли 2010
Над 100 участници в авиошоу „Габрово 2010”
6 юли 2010