Звено за услуги в домашна среда ще осигури социални асистенти за самотно живеещи хора, възрастни и деца с увреждания от Габрово. Услугата ще стартира от 1 август тази година като допълнителна дейност към общинската структура „Заведения за социални услуги“. Новината съобщи заместник-кметът Нела Рачевиц на пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот“. Тя увери, че стъпката ще даде възможност да се продължи трудовата ангажираност на девет лица от включените по проекта. За целта ще бъде извършен нов подбор на желаещи да ползват услугите на социалните асистенти. Планира се те да обслужват до 40 нуждаещи се.

Реализацията на разработката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ продължи 15 месеца. Благодарение на нея работа получиха 30 социални асистенти с достъп до начално и поддържащо обучение, както и с индивидуални консултации за повишаване на компетенциите и качествено предоставяне на услугата. Асистентите помагаха на лица със затруднено социално, здравно и икономическо състояние по поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване при личния лекар, заплащане на сметки и административни услуги, поддържане на социални контакти.

За периода на проекта асистентите са обслужили потребители от Габрово и селата Враниловци, Янковци, Гарван, Гергини, Думници и Николчовци. Над 160 лица, сред които четири деца, са се възползвали от социалната услуга. Общо подадените заявления са от 266 кандидати. Средно месечно са обслужвани около 120 потребители, отпадналите ползватели са около 40.

По време на финалната среща социални асистенти и потребители споделиха впечатления от своето участие в проекта. Те дадоха препоръки относно преодоляване на трудности в процеса на обучение на асистентите, по-ясно регламентиране на техните задължения, както и облекчаване на цялостната система на администриране в социалната сфера. От изказванията стана ясно за голямата нужда от подобен тип услуги и необходимостта от търсене на всички възможностти за финансиране на дейности и проекти за обгрижване в домашна среда.


Инвестира във Вашето бъдеще!