Община Габрово спечели проект „Модернизиране на уличното осветление в Община Габрово”, който ще бъде финансиран от Международен фонд "Козлодуй".

Стойността на проекта е 560 880,53 евро или 1 096 986,97 лв.

Основните цели на проекта са:

- повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в селата на територията на община Габрово;

- намаляване на емисиите на парникови газове;

- намаляване на енергийните разходи на общината;

- подобряване качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;

- подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци нощно време

Проектът обхваща системата на уличното осветление във всички села на територията на община Габрово – общо 128. Улично осветление не е изградено само в две от тях - селата Бойчета и Руйчовци, които не са част от настоящия проект. Общият брой на съществуващите осветителни тела в споменатите населени места е 3 651 броя. Всички осветителни тела са с газоразрядни лампи.

Проектът включва мерки по подмяна на съществуващите осветителни тела, който са с натриеви лампи високо налягане и с живачни лампи /с НЛВН 100W и с ЖЛ/ с високоефектвни осветителни тела със светодиодни (LED) светлинни източници, които са с по-ниски мощности, осигуряващи нормативните параметри на осветеност. Предвижда се и въвеждане на система за дистанционно GPRS управление на уличното осветление.

Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка с 8 255  лв./год. Тези икономии се дължат на отпадането на необходимостта от подмяна на лампи и значително по-рядкото подменяне на осветителни тела, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Общата годишна икономия от реализиране на проекта възлиза на 250 479 лв./год.

Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се подобри осветеността на улиците, не само в града, но и в селата, като по този начин се подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят на произшествията и престъпленията по улиците.

 

 

Ограничение на движението по ул. „Г. Бочаров”
25 юли 2012
Воден режим в Здравковец и Влайчевци
26 юли 2012