От ВиК - Габрово информират, че поради продължителното засушаване и намален дебит на водоизточниците, от 28 юли 2012 г. се въвежда режим на водоподаване в селата Здравковец и Влайчевци. Вода ще има в неделя от 12,00 до 18,00 ч. и в дните вторник, четвъртък и събота от 6,00 до 12,00 ч.

„ВиК” ООД – Габрово моли своите абонати да ограничат ползването на питейна вода за други нужди / поливане, миене и т.н./. Дружеството си запазва правото да променя и отменя режима на водоподаване, съобразно промяната в климатичните условия.

Община Габрово спечели проект „Модернизиране на уличното осветление в Община Габрово”
26 юли 2012
Каменица ФЕНкупа в Габрово
26 юли 2012