Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Г. Бочаров” в участъка от ул. „П. Постомпиров” до ул. „Николаевска” за периода от 10.00 ч. на 26.07.2012 г. до 18.00ч. на 20.08.2012 г.. За същия период ще бъде въведена временна организация на движението и по ул. „Орлово гнездо” в участъка от ул. „Черковна“ до ул. „Турист“. В посочените участъци движението ще бъде изцяло затворено.

Обходните маршрути ще бъдат сигнализирани с пътни знаци.

Инж. Добрин Савчев подаде оставка като заместник-кмет на Община Габрово
25 юли 2012
Община Габрово спечели проект „Модернизиране на уличното осветление в Община Габрово”
26 юли 2012