XXV Годишна конференция на ЕкоЕнергия и следващата Hационална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в България ще се проведат в два последователни дни, на 28 февруари и 1 март 2023 г., в София.

Традиционната ежегодна конференция на ЕкоЕнергия ще бъде открита на 28 февруари, като фокусът ще бъде върху изграждането на местен капацитет за осъществяването на енергийния преход. В рамките на конференцията ще се проведе и редовно Общо събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, което ще приключи с награждаване на победителите от конкурса за устойчива енергия на ЕкоЕнергия. Същата вечер Центърът за Енергийна ефективност "ЕнЕфект" ще отбележи своята 30-та годишнина в присъствието на партньори и приятели.

На следващия ден, в 9 часа стартира 8-то издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия" под надслов "Националният фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие" . Сред темите във фокуса на дискусиите са:

✅Приоритетни области за функционирането на Националния фонд за декарбонизация - източници на капитализация и привличане на частен капитал

✅Обновяване на жилищния сграден фонд - въвеждане на финансови инструменти и съобразяване с нуждите на уязвимите групи

✅Обновяване на публичния сграден фонд

✅Енергийната бедност - бариера и възможност пред програмите за сградно обновяване?

Събитието е част от серията кръгли маси за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност от инициативата на ЕК „Форуми за инвестиции в устойчива енергия“ (Sustainable Energy Investment Forums), които се осъществяват в България със сътрудничеството на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националният доверителен екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и общините Габрово и Столична.

И двете събития ще могат да се проследят присъствено и онлайн в платформата Zoom.

Предварителна програма на XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия тук.
Предварителна програма на Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ тук.
Линк към регистрационната форма (обща за двете събития)

Всички печелят в кампанията „Дай PET“
16 февруари 2023
Завърши общинският етап от Ученическите игри по хандбал за момичета и момчета V-VII клас
17 февруари 2023