„НСК София ЕООД“ е фирмата, която ще се заеме с преустройството на Летния театър в Габрово и превръщането му в Младежки център. Договорът вече е подписан и започват подготвителните действия по стартирането на строително-монтажните работи. Фирмата бе избрана сред 7 оферти.

Предметът на поръчката включва три подобекта: Реконструкция и преустройство на съществуващите сгради; Основен ремонт на амфитеатъра и съоръженията към него; Приемна и обслужваща сграда към Младежки център Габрово. Срокът за изпълнение за първи и втори подобект е общо 350 календарни дни, за трети подобект също 350 календарни дни, като възлагането на следващ подобект може да стартира преди подписването на Акт обр.15 за предходния подобект.

Поръчката се изпълнява в рамките на проект „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“ Чрез него ще бъде възстановен и оборудван летният театър, изградени работни пространства за обучения и творчески активности, сервизна зона с кафе за срещи и почивка, хотелска част за младежки обмени и гостувания.

В момента новосъздаденият Младежки център се помещава временно в Младежка зона „Щайгата“ – на гърба на зала „Възраждане“. Повече за дейността му досега можете да видите в сайта  https://youth.gabrovo.bg/

 

Проект № BGLD-2.001-0009-С01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ на Община Габрово се финансира по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

„Ваканция, здравей!“
22 юни 2022
Творческа работилница за ситопечат задава въпроси към габровци
22 юни 2022