В изпълнение на проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА, спечелен по Програма Култура от Клъстер Творческо Габрово, се извършиха следните дейности:

  • Разработена концепция и комуникационен план за организиране на културна борса
  • ПР и информационно обезпечаване
  • Провеждане на Международна културна борса
  • Публичност на дейностите по проекта

ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА е мащабно събитие, което се проведе в периода 8 – 10 септември 2015 година. Една от целите на борсата бе да се превърне в обединителна платформа за създателите и потребителите на културен продукт, пресечна точка между бизнеса и културата, средище за делови контакти.

В този смисъл бяха откроени няколко целеви групи ползватели на продукт – Културна борса.

Основна група са творческите субекти, предлагащи културни проекти – свободни артисти, арт общества, творчески формации и други.

Втората основна целева група са културни мениджъри, продуценти, разпространители, организатори на събития.

 Основната цел на форума беше да срещне тези две  групи и да създаде реален пазар за култура.

Предвид факта, че в борсата се включиха над 200 участника от страната и чужбина и по голямата част от тях я оцениха положително, намирайки я за полезна, навременна, провокативна с основание може да се твърди, че поставените цели са постигнати и изпълнени.

Всички дейности по проекта бяха широко отразени в медиите.

Разработеният модел и концепция за ново културно присъствие – Международна културна борса се оценява като успешна формула и събитие заслужаващо ежегодно присъствие в културния календар на града.

Проектът изпълни заложените цели и очаквания и оправда гласуваното от Експертната комисия доверие