Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2021 година.

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2021 г. са: 

ПРИОРИТЕТ 1: ЕДНО ЛЯТО В ГАБРОВО

 Програмата ще подкрепя проекти, чиито дейности се реализират през летните месеци, развиват публики, осъществяват връзка между култура и екология, имат социална насоченост и функции, предвиждат съпътстващи дейности, насочени към млади творци и дебюти. Проявите трябва да се провеждат със свободен достъп през месеците  юни - септември приоритетно в публични пространства (паркове, градски градини, площадите на Габровска община или други открити площи).

ПРИОРИТЕТ 2: КОЛАБОРАЦИИ

Програмата ще подкрепя проекти, които се изпълняват в партньорство от минимум две организации с цел да се активизира културно сътрудничество на локално, национално и международно равнище чрез пресъздаване или обмен на творчески опит и съвместни изяви, развиване на продуктивни взаимоотношения за създаване на положителен ефект и върху други сектори (в т.ч. добавена стойност и повишаване на туристическия потенциал).

ПРИОРИТЕТ 3: АРТИСТИЧНИ НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА

Програмата ще подкрепя проекти, които предлагат нестандартни пластични решения, носещи характеристиките на габровския дух и традиции, естетизиращи градската среда; експериментални форми в областта на изкуствата; иновативни интерпретации на познати и традиционни културни пространства; проекти, търсещи синергия между култура и технологии – интерактивни инсталации, развитие на художествен софтуер, роботика, електроника, компютърно визуализиране, цифрови изображения, мултимедия.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 15.03.2021 г. включително.

Пълната информация относно процедурата и необходимите документи може да намерите в раздел "Администриране".  

Макет на „Шести участък“ отпреди век и половина допълва проекта „Мини Габрово“ Осем проекта ще бъдат финансирани по Програма Култура