Приключи работата на Експертната комисия по програма Култура на Община Габрово по Техническата оценка и оценката на качеството на проектните предложения, постъпили в Първата конкурсна сесия.

Към 2 юни 2020 г. разгледани и оценени са 11 проекта, класирани по обявения приоритет са 7 от тях. Четири проектни предложения не са класирани, тъй като са получили средна стойност на оценката под 70 точки.

Класацията на проектните предложения, които продължават е:

1. “Габровски огледала“, Музей Дом на хумора и сатирата - 91,6 т.

2. “Изработване и експониране на паркова скулптурна фигура на Александър Керков  (1901 – 1987 г.) – вечният музикант и чаровният зевзек“ на Женско благотворително дружество „Майчина грижа” - 91 т.

3. „Експозиция на открито „Габрово – център на знание и просвета”, Национален музей на  образованието – Габрово - 85,8 т.

4. „160 години Габрово в картини“, Школа за приложно изкуство – Ива Пенчева ЕООД - 81,2 т.

5. „160 минути от Габрово“, Фондация „От Бг“ - 75,8 т.

6. „Габрово – 160 години творчески град“, НЧ „Будителите 2017” - 72,8 т.

7. “Да открехнем прозореца”, ДТ „Р. Стоянов“ - 71,2 т.

В рамките на одобрените 40 000 лв. по приоритета „Сто и шестдесет години Габрово - град“, се финансират проектите:

1. “Габровски огледала“, Музей „Дом на хумора и сатирата“;

2. “Изработване и експониране на паркова скулптурна фигура на Александър Керков  (1901 – 1987 г.) – вечният музикант и чаровният зевзек“ на Женско благотворително дружество „Майчина грижа”;

3. „Експозиция на открито „Габрово – център на знание и просвета”, Национален музей на  образованието – Габрово.

Експертната комисия предлага на Кмета на Община Габрово да продължи работата си (получаване на необходими пояснения, както и обсъждане на финансовите параметри и възможни подобрения на проектните предложения) с вносителите на следващите в класирането 4 проектни предложения, включени в т.н. индикативния списък на проекти по приоритета, потенциални за съфинансиране, както и със своя заповед да увеличи ресурса на приоритета от Първата конкурсна сесия.

 

Скулптурната фигура на Александър Керков – вечният музикант е готова Още четири проекта ще бъдат финансирани по Програма Култура