Общият размер на проекта - 8 575,20 лв.

Финансиране от Община Габрово - 5 998 лв.

Финансов принос на изпълнителя 2 577,20 лв.

 

Партньори: Арте Урбана Колектив, Френски Институт България

 

Целите на проекта са: вписване на културно-историческото наследство на АИР „Боженци“ в съвременния творчески контекст,  популяризиране на резервата като дестинация от европейска величина за творчески туризъм, създаване на възможности за междукултурен диалог на млади творци от Европа, запознаване на специализираната публика със съвременните тенденции в сферата на изпълнителските изкуства и творческите индустрии.

Лятната международна академия за драматургично писане е голям международен форум за съвременните тенденции в писането на текстове (скриптове) за сценични и аудиовизуални изкуства. През 2018 ще е състои третото издание на Академията като темата ще е „Дигитално село“. Творческата концепция на проекта е да събере утвърдени международни имена от областта на изпълнителските изкуства и творческите индустрии, които да създадат интересно и съвременно съдържание на Академията. Тя ще свърже културно-историческото наследство на Боженци със съвременните технологии и тенденции в изпълнителските изкуства и творческите индустрии като по този начин ще помогне за социализацията на това наследство и популяризирането му в чужбина. Програмата включва затворен модул - ателиета за предварително селектирани участници от Европа и България; отворен модул, безплатен за гражданите и гостите на община Габрово, с лекции/ателиета върху творческите индустрии, мултимедиийни сайт-спесифик пърформанси, трансмедийно разказване на истории и писане на сценарии за платформи за виртуална реалност и фестивална програма от мултимедийни пърформанси, концерт и DJ парти. За фестивалната част ще бъдат поканени Влатко Стефановски,  Теодосий Спасов,  Никола Груев – Котарашки. Лекциите и ателиетата ще бъдат проведени от утвърдени европейски и световни имена.

Съботните евъргрийни се завръщат «Красотата на габровската сокайна шевица» влиза в каталог