Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.509.585


Описание на имота:

Имотът, върху който ще се учредява право на строеж, се намира на около 500 метра от идеалния градски център и попада в район с напълно изградено обществено обслужване: магазини, заведения за хранене и развлечения, хипермаркет „БИЛЛА”, детски и учебни заведения, спортна зала „Орловец”, Музей „Дом на хумора и сатирата”, бензиностанции, отлична транспортна достъпност и напълно изградена инженерна инфраструктура. Разположен е на една от основните търговски улици на града – ул. „Орловска” и чрез двата моста, които са в непосредствена близост, се осъществява връзката на кв. Лъката с другата основна транспортна артерия на града – ул. „Брянска”.

Характеристики на имота:

Квадратура на имота: 4 800 кв. м
Характер на застрояване – средно /до 15 м височина/
Максимална плътност на застрояване – 70%

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ИМОТА

 

 

 

КЪМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИМОТА