Община Габрово осигури компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, мултифункционални устройства, рутери и предплатен  интернет до края на годината за четири центъра от семеен тип – ЦНСТДБУ /Чардафон/, ЦНСТДМППМГ – кв. Велчевци, ЦНСТДМУ – ул. “Мирни дни“ и ул. “Хризантема“.

Средствата са осигурени по проект „Осигуряване на дистанционно обучение на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на община Габрово“ по договор №РД04-135/25.08.2020г. между Община Габрово и Фонд „Социална закрила“. 

В резултат на изпълнението на проектните дейности се създава възможност за техническо обезпечаване процеса на дистанционно обучение на децата/младежите, потребители в резидентните социални услуги в община Габрово в условията на извънредни ситуации.

Орловци с нов кът за отдих, детската площадка на ул. „Петър Михов“ – обновена
15 октомври 2020
„Зад кулисите на „Под игото“ в кулоарите на театъра
15 октомври 2020