Жителите на село Орловци вече имат специално място за общуване, игра и отдих на открито. Облагородяването на терена, отреден за детска площадка, е извършено след допълнително уширяване на мястото, като се запазва пространството за игра на футбол. Новият кът за отдих разполага с петоъгълна беседка, пейки с маса и съоръжения за деца от най-малките до 12 г. Теренът е почистен, засадена е дървесна растителност и жив плет. Обектът е на стойност 9 993,60 лв.

Новоизграденият кът за отдих в село Орловци

Съществуващата детска площадка на ул. „Петър Михов“ № 53 в Габрово е обновена. Мястото за забавления на малчуганите е с ново комбинирано съоръжение с ударопоглъщаща настилка от дървесен чипс. Пейките и люлките са пребоядисани, монтиран е съд за битови отпадъци, теренът е основно почистен. Дейностите са на стойност 9 979,20 лв.

Обновената детска площадка на ул. „Петър Михов“ № 53 в Габрово

Изпълнител на строително-монтажните работи на двата обекта е габровската фирма „Лимк“ ЕООД. Изграждането на новия кът за отдих в село Орловци и обновяването на детската площадка в град Габрово са финансирани по проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“. Средствата са осигурени от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Габрово ще продължи да вдъхновява нашите деца!
15 октомври 2020
Компютри за четири центъра от семеен тип
15 октомври 2020