Най-много европейски средства на човек от населението се усвояват в област Габрово – 3 234 лв., обявиха от Института за пазарна икономика (ИПИ). На второ място е столицата София с 3 129 лв. на човек. Изчисленията са към 30 юни 2019 г. на база средногодишното население през 2018 г.

На ниво община изплатените средства по еврофондовете към 30 юни 2019 г. нареждат Габрово на пето място в страната с 4 264 лв./човек. Преди това е община Свиленград с 4 982 лв.

От началото на разпределението на европейски средства в страната до средата на 2019 г. най-много изплатени европари на глава от населението има в община Добрич – 5 683 лв., благодарение на голям проект за подобряване на водоснабдяването в града. Следват общините Костинброд – 5 402 лв., заради няколко проекта за енергийна ефективност и Созопол – 5 172 лв., където голяма част от средствата са от предишния програмен период.

В анализа на Института за пазарна икономика относно използването на европейските средства се подчертава нуждата от реформа на общинските финанси и фискална децентрализация, съчетано с административна реформа и повишаване капацитета на местно равнище.

Подробни данни и пълното съдържание на изследването можете да намерите на https://ime.bg/bg/articles/koi-obshtini-polzvat-nai-mnogo-evropeiski-sredstva/.

Разкажете история за европроект и спечелете пътуване до Брюксел
11 юли 2019
На гости на кмета на Тойоаке
12 юли 2019