Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово участваха в тренинг на тема „Превенция чрез изкуство“, който се проведе на 1 ноември 2018 г.

Обучението имаше за цел да покаже на младежите как различните видове изкуства могат да повлияят благотворно на всеки, като се стимулират добрите качества и стремежа към личностно развитие и себепознание. Младите хора активно се включваха във всяка поставена задача.

Общинският съвет по наркотични вещества проведе тренинга като постави началото на инициативата МАТиК - Младежко Ателие за Творчество и Креативност. Това е нов проект на екипа на ОбСНВ, който работи както с доброволците от МСНВ, така и с техните връстници. Първият модул включва различни дейности, свързани с превенцията чрез творчество, рисуване и моделиране. Вторият модул поставя важни въпроси от ежедневието на юношите чрез филми, чийто сюжет засяга проблеми, свързани с рисково поведение.

Работата в ателието с доброволците и техните връстници ще се провежда ежемесечно в рамките на учебната година.

 

Уличният фестивал 6Fest представя документалния филм „Оптимистична теория за Габрово“
5 ноември 2018
Габровско участие на изложението „Хомо Фабер” във Венеция
5 ноември 2018