Всички 18-годишни младежи от Европейския съюз ще могат да кандидатстват за едно от 12 хиляди безплатни пътувания в Европа между 15 април и 31 октомври 2019 г. за максимален срок от 30 дни.

След успеха на първия кръг на инициативата „DiscoverEU“ – „Открий Европа“, Европейската комисия обявява втори конкурс, който ще стартира на 29 ноември 2018 г. и ще продължи до 11 декември 2018 г.

Желаещите могат да кандидатстват самостоятелно или в група от максимум пет души, като всички трябва да са навършили 18 години към 31 декември 2018 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от подбора в средата на януари 2019 г. 

Общото правило е да се пътува с влак. За да се гарантира достъп до целия континент, участниците може в специални случаи да ползват други видове транспорт, като например автобуси, фериботи или по изключение самолети. Могат да бъдат посетени до две държави от ЕС, като лимитът на билетите е 260 евро.

Първият кръг на „DiscoverEU“ от 9 юли до 30 септември 2018 г. събра 15 хиляди млади хора, които получиха карти за пътуване въз основа на фиксирана квота за всяка държава. Участници, които никога не се бяха срещали преди, се свързаха чрез социалните медии и сформираха групи за пътуване от град до град или взаимно гостуване по домовете. Те участваха в множество прояви, организирани по повод Европейската година на културното наследство.

Пълният регламент и условията за участие са публикувани на Европейския младежки портал - https://europa.eu/youth/discovereu_bg, както и в сайта на инициативата - http://www.youdiscover.eu/

Успех на пътешествениците!

Поради огромния интерес към „DiscoverEU“ и опита, който той предлага на млади хора от целия ЕС, Европейската комисия предложи 700 милиона евро за инициативата по линия на бъдещата програма Еразъм в следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2020 г. Ако Европейският парламент и Съветът се съгласят с предложението, още 1,5 милиона 18-годишни младежи ще могат да пътуват между 2021 и 2027 г.

Снимки: www.facebook.com/youdiscoverEU

Габрово беше домакин на хандбален турнир за деца до 10 г. в памет на Георги Добрев
1 ноември 2018
Поздравление от кмета на Община Габрово Таня Христова по повод Деня на народните будители
1 ноември 2018