Приключиха текущите ремонти на част от уличната и пътна мрежа, и съоръженията към нея, които стартираха през август тази година по силата на тригодишен договор за поддръжка на общинската инфраструктура с изпълнител фирма „Димас“ АД. Ремонтните дейности изцяло обновиха и частично подобриха състоянието на улици, подходи, междублокови пространства и паркинги в кварталите Йонковото, Радичевец, Бичкиня, Любово, Етър, Ябълка, района на чешма Минковото, пространството на ул. „Орловска“ срещу  СУ „Райчо Каролев“. Текущите ремонти ще продължат до края на строителния сезон на 2018 г. или докато позволяват климатичните условия.

Извършено е цялостно асфалтиране:

В кв. Бичкиня, в района на бул. „Хемус“, № 25-51 – подходи, паркинги и междублоково пространство;

В кв. Бичкиня - ул. „Пионерска“;

В кв. Етър – участъка от ул. „Етнографска“, който представлява транспортен подход към ЕМО „Етър“;

В кв. Любово – ул. „Палма“;

В кв. Йонковото – ул. „Зелен връх“.

Извършено е изкърпване на най-разрушените участъци от:

Улиците „Петър Божинов“, „Китка“ и паркинг Бичкиня, като предстои изкърпване на участъци по бул. „Столетов“;

Улица „Етнографска“ в кв. Етър;

ул. "Етнографска" преди ремонтните дейности

ул. "Етнографска" след ремонтните дейности

ул. "Етнографска" след ремонтните дейности

Улиците „Черни връх“, „ген. Дерожински“, „Нова махала“ и „Бяла река“;

Улиците „Байкал“, „Планинец“ и „Екзарх Йосиф“ в кв. Йонковото;

Улиците „Елин Пелин“, „Поп Андрей“, „Прага“, „Радичевец“, „Бачо Киро“ и „Добри Чинтулов“.

ул. "Елин Пелин"

Извършен е цялостен ремонт на района около чешма Минковото. Дейностите включват отводняване на района около чешмата, изграждане на дренаж за отвеждане на подпочвените води от южната част на ската, почистване на водосток и възстановяване на отводнителна канавка. Усилена е основата на пътната настилка на подхода към чешмата, който е цялостно асфалтиран.

Изцяло обновен и обезопасен е паркингът на ул. „Орловска“ срещу СУ „Райчо Каролев“. Обособено е пространство за пешеходци и е поставена нова маркировка. Подобрена е организацията на движение в района на паркинга и училището.

На ул. „Пионерска“, кръстовище Бичкиня и бул. „Хемус“ е извършено повдигане, нивелиране и укрепване на 15 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни шахти. Монтирани са три нови самонивелиращи се капаци за ревизионни шахти на ул. „Стефан Караджа“.