Община Габрово обявява открита процедура за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху два имота общинска собственост, които се намират на ул. „Дунав“ в близост до новооткрития пешеходен мост. Предназначението на имотите ще бъде за изграждане на пететажни сгради – могат да бъдат жилищни, като са допустими гаражи, офиси и търговски обекти.

Имотите са в първа зона на Габрово, на границата с идеалния градски център, разположени на брега на р. Янтра. Кварталът е тих и спокоен, с напълно изградена инженерна инфраструктура, с модерни детски и спортни площадки, с налични паркингови и рекреационни площи.  На близо се намират музей „Дом на хумора и сатирата“, Спортна зала „Орловец“, Детска градина „Слънце“, СУ „Райчо Каролев“,  ПТГ „Д-р Никола Василияди“, както и множество заведения за хранене и развлечения, обекти за обществено обслужване и търговски обекти. Налични са всички комуникации.

Желаещите да участват в конкурса могат да получат необходимите за това документи от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово  от 29 август до 19 септември 2018 г. вкл. Цената на конкурсните документи e 60 лева с ДДС.

Датата за провеждане на първия конкурс за двата имота е 20 септември 2018 г., но в различни часове за всеки от имотите - от 13.30 часа и от 15.30 часа. При неявяване на участници на първата обявена дата, или ако се е явил само един кандидат на първата обявена дата, ще се проведе повторен конкурс за двата имота на 28 септември 2018 г., отново в различни часове за всеки от имотите - от 13.30 часа и от 15.30 часа.