Във връзка с избирането на Габрово за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) Кметът Таня Христова създаде Оперативен комитет.

Задачите на Комитета ще бъдат свързани с това да инициира, планира, организира, координира и контролира изпълнението на Плана за действие на град Габрово като Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство, както и да съдейства за осигуряване на подходяща видимост на дейностите и инициативите на Габрово и на Мрежата от творчески градове.

В състава на Комитета влизат:

инж. Нела Рачевиц – Зам.-кмет „Социално-икономическо развитие“, Радослава Балевска – Началник на отдел „Култура и  туризъм" , Доц. Д-р Светла Димитрова – Директор ЕМО „Етър“, Маргарита Доровска – Директор Музей „Дом на Хумора и  сатирата“, Мариана Проданова – Председател на Управителния съвет на  „ФабриКата“ – Регионален ресурсен център за култура,  Христо Добрев – НЧ „Габрово-2002“ – Секретар, Мариела Петрова – Изпълнителен Директор РСО „Централна Стара Планина“, Александрина Александрова – Занаят: Изработване на национални кукли, Цветомир Минчев – Занаят: Художествена обработка на дърво и дърворезба, Велимира Христова – ст. експерт в отдел „Култура и туризъм“.

Габрово става вторият български град след София, чийто културен потенциал е оценен много високо от световната организация. През 2014 г. столицата бе удостоена с престижната титла „Град на киното“. В края на 2017 г. 64 нови града от 44 държави са определени да влязат в мрежата от генералния директор на организацията.

Решението бе официално обявено по време на Генералната конференция на 39-ата сесия на ЮНЕСКО, която се проведе от 30 октомври до 14 ноември във френската столица Париж.

В средата на юни месец тази година Габрово влезе в надпреварата за включване в мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО, залагайки на три свои предимства – град на занаятите и индустрията, столица на хумора и сатирата, град, който съхранява и популяризира народния и местния фолклор.

Габрово има Стратегия за развитие на културата до 2024 г., член е на международната мрежа за култура „Програма 21“, ежегодно чрез общинската програма „Култура“ се финансират качествени културни продукти, градът е домакин на мащабни събития с местно, национално и международно значение.

Кандидатурата бе подготвена под ръководството на Община Габрово с активното участие на Етнографския музей на открито „Етър“, Музей „Дом на хумора и сатирата“, Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина“, Сдружение „Фабриката“, МАИР Боженци, габровски читалища. Габрово получи подкрепа от Националната занаятчийска камара, Съюза на българските музикални и танцови дейци и от Националната комисия на България за ЮНЕСКО.

В проекта е разписан 4-годишен план с инициативи от творческите области на мрежата – занаяти и фолклорни изкуства, дизайн, кино, гастрономия, медийни изкуства и музика. Планирано е участието на организации от публичния и частния сектор, професионални сдружения, образователни и културни институции, гражданското общество. Дейностите са насочени към постигане целите на мрежата чрез засилване ролята на културата и творчеството за устойчиво градско развитие.

Мрежата на ЮНЕСКО от творчески градове е създадена през 2004 г. за насърчаване на сътрудничеството между градовете, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за растеж. С присъединяването на новите членове тя наброява 180 града от 72 държави. Те ще работят заедно за една обща цел: утвърждаване значимостта на творческите и културните индустрии в плановете за развитие на местно, регионално и международно ниво.

Следващата годишна среща на творческата мрежа ще се състои в полските градове Краков и Катовице през юни 2018 г.

Информацията е публикувана на интернет страницата на ЮНЕСКО - https://en.unesco.org/news/64-cities-join-unesco-creative-cities-network.