В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и наредбата за определянето на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг в размер до 3 000 000 лв., чрез сключване на договор с гарантиран резултат с  предназначение реализация на проект Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град  Габрово“.

Материалите за предварително запознаване с темата на публичното обсъждане може да намерите тук, както и в сградата на Община Габрово – Център за информация и услуги на гражданите.

Обсъждането ще се проведе на 26.09.2017 г. от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.  

Доклад за обследване на енергийната ефективност на уличното осветление в община Габрово

РБ „Априлов-Палаузов“ обяви ученически конкурс за есе, посветен на Паисий Хилендарски
26 Септември 2017
Изкусителни награди за малки и големи патиланци на фестивала „Патиланско царство“
26 Септември 2017