РБ „Априлов-Палаузов“ организира конкурс за есе „О, неразумний юроде…”, посветен на 295-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски и 255-годишнината от написването на „История славянобългарска”.

В конкурса могат да вземат участие всички ученици на възраст от 13 до 19 години от учебните заведения на територията на  Габровска област. Обемът на есетата не трябва да надвишава 3 (три) машинописни страници, шрифт  Times New Roman,  pt 12, разредка 1,5.

Всеки участник представя едно есе, като прилага кратка информация за себе си – трите имена; населеното място; училището и класа, в които се обучава; адрес по местоживеене; телефон и е-mail (контактите могат да бъдат на родител/настойник на ученика).

Творбите могат да бъдат изпратени по е-mail:  konkurs_ese_paisii@abv.bg  в електронен вид или като пощенска пратка на адреса на библиотеката – РБ „Априлов-Палаузов”,  гише „Регистрация и информация” (за конкурса), пл. „Възраждане” 23, Габрово, или донесени в библиотеката в запечатан плик. Конкурсните есета няма да бъдат връщани на авторите си след обявяване на резултатите.

Краен срок за изпращане на творбите – 25 октомври 2017 година, 22.00 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в Деня на будителите – 1 ноември 2017 г. Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на РБ „Априлов-Палаузов” – Габрово и във вестник „100 вести“. Победителите в конкурса ще получат специални грамоти и награди.