Работна среща във връзка с изпълнението на проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” ще се проведе на 22 юли 2010 г. в Община Габрово. Проектът е съфинансиран от фонда за подкрепа на неправителствените организации 2008-2010 г. чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по договор за безвъзмездна финансова помощ № ПО1-12-20/07.12.2009 г., изпълняван от Община Габрово и Сдружение за устойчив туризъм „Узана”.

Основен предмет на работната среща ще бъде обсъждане на визията на настоящите и потенциалните ползватели и заинтересованите за развитието и управлението на местността Узана страни, както и обсъждане на възможностите и формите за институционализация и развитие на курортен комплекс Узана, като туристическа дестинация и атракции, като национална екоинициатива, като място за алтернативни спортове, като ценно местообитание, както и да бъде съгласувана нормативната база в различните сфери.

Работната среща ще започне от 11.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово. Участие ще вземат представители на фирма „Еуро Ар Ес Си Джи София” ЕООД, като част от дейностите по проекта и изпълнението на поръчка с предмет „Изработване на концепция за устойчиво развитие и управление на местност Узана”.

Започва почистване на рeка Янтра
21 юли 2010
Kонференция за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци
29 юли 2010