Община Габрово има удоволствието да покани местната общност на начална конференция по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци в гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, договор за безвъзмездна финансова помощ 58-131-С139.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, като стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 250 344 лв., от които 200 276 лв. или (80%) финансиране от Кохезионния фонд на ЕС и 50 068 лв. или (20%) национално съфинансиране.

Конференцията ще се проведе на 30 юли 2010 г. от 14 часа в Ритуална зала на Община Габрово. В рамките на събитието ще бъдат представени основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати от проекта за техническа помощ, насочени към подобряване на проектната готовност на Община Габрово в сектор води.

Държавно първенство по корабомоделен спорт
22 юли 2010
Посланикът на Германия гостува в Община Габрово
30 юли 2010