Повече от 700 линейни метра от коритото на река Янтра ще бъдат почистени от растителност и битови отпадъци. Комисия от Община Габрово провери потенциално опасните места по течението на реката и определи тези, които задължително трябва да бъдат почистени.

Единият район, в който ще се работи, е от моста до Дома на хумора и сатирата, на разстояние около 400 метра от източната страна на коритото - под спортната зала, супермаркет „БИЛЛА” и жилищните блокове „Арда”, „Камчия” и „Ропотамо”. Там ще бъде премахната растителността, а остатъците ще бъдат изкоренени и извозени на сметището. Предвижда се и подравняване на речното корито.

Около 300 линейни метра ще бъдат почистени северно и южно от пешеходния мост срещу фирма „Импулс”. Там, освен ниската растителност, ще бъдат премахнати и няколко големи върби, а речното корито ще бъде подравнено.

Във връзка с изявления в местните медии, че граждани са готови да помагат в почистването на реката, Община Габрово уведомява, че е готова да окаже необходимото съдействие. За това е необходимо желаещите да съгласуват времето и местата, които искат да почистят, с Общинска администрация. Заявки могат да бъдат изпращани на адрес protocol@gabrovo.bg до 30 юли.

Почистването на коритото на Янтра ще започне след спадането на водите и трябва да приключи до средата на септември.

Стартира проект „Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”
20 юли 2010
Работна среща по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана”
22 юли 2010