Работна среща между заместник-кмета Нела Рачевиц и новия Дистрикт гуверньор на Ротари в България Димитър Димитров се състоя в петък, 21 октомври, в Община Габрово. Целта на срещата беше да се представи дейността на ротарианството в България и да се обсъди бъдещо сътрудничество и партньорство между организацията и Общината.

Димитър Димитров говори за приоритетите на Ротари Интернешънъл през новата ротарианска година, която е с обхват от 1 юли 2016 до 1 юли 2017. Това са:  подкрепа за силни клубове и развитие на членството; фокус върху устойчиви хуманитарни проекти в служба на общността и ефективни връзки с обществеността, познаване и позитивен публичен имидж на Ротари.

Участие в срещата взе президентът на Ротари клуб Габрово Любомир Борисов, който представи дейността на клуба, осъществените им проекти, предстоящите инициативи и младежката им организация Интеракт. В организацията се събират младежи на възраст между 12 и 18 години, които работят по младежката програма на Ротари – Интеракт. Дейностите им основно са свързани с инициативи в помощ на местната общност и в изграждането на бъдещи лидери сред младежите.