Общинска администрация – Габрово работи с внедрена и интегрирана система за управление, свързана със сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2005. Сертифициращият орган е Бюро Веритас, част от Bureau Veritas Group. Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на Община Габрово включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на сигурността на информацията, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на рисковете към наличните информационни активи.

СУСИ е съобразена с всички административни, правни и нормативни изисквания на процесите по постигане на необходимото ниво на доверие, задължения за осигуряване на ниво на сигурност и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска към информационните активи в общинска администрация.

Главната цел е да се създаде доверие, като се предоставят на клиентите административни и информационни услуги, които съответстват на техните изисквания за сигурност, като едновременно с това гарантира поверителност, цялостност и достъпност до определените информационни активи. Ръководството на администрацията се стреми да осигури и поддържа максимална сигурност - не по-ниска от 90%, на наличните информационни активи, касаещи предоставянето на регламентираните административни услуги, като не приема в своите дейности използването на нелицензиран и „пиратски” софтуер и приложения.

Партньорство Габрово - Тун
23 април 2010
За габровския принос
27 април 2010