На 25 април 2010 г. в Габрово ще пристигне директорът на музикалното училище на региона Тун господин Руди Бернет. Целта на неговото посещение е срещи и обмен на опит с габровското музикално сдружение „Емануил Манолов”, което работи по съвместния проект с град Тун „Стипендии за даровити деца от семейства с ограничени финансови възможности”.

Господин Бернет ще запознае колегите си от Габрово с многогодишния опит на музикалното училище в Тун в популяризирането на музикалното обучение по различни инструменти и организацията на концертната дейност. Ще бъде обменен опит при решаване на проблеми, свързани с финансирането и подготовката за съставяне и защита на проекти в сферата на културата.

Сътрудничеството между двете музикални институции от Габрово и Тун има повече от десетгодишна традиция. В основата винаги е била идеята за взаимно опознаване, сближаване и творчество чрез съвместно музициране. Доказателство за това са проведените пет музикални лагера на възпитаници на двете училища както в България, така и в Швейцария, завършили с успешни съвместни концерти.

В програмата на господин Бернет са включени също среща със заместник-кмета на Община Габрово Николай Сираков, както и посещение на АЕК „Етър” и Дома на хумора и сатирата.

150 години Габрово ... И градът е оцелял, защото се е смял...
22 април 2010
Община Габрово е сертифицирана за управление на сигурността на информацията
26 април 2010