Делегация от Габрово, водена от временно изпълняващия длъжността кмет на Община Габрово инж. Калинка Пенева, заминава в края на седмицата на посещение в белгийския град Аалст. Целта на визитата е да се подпише протокол за намерение за сътрудничество във връзка с предстоящото побратимяване на двата града.

На днешното си заседание Общинският съвет даде съгласие за побратимяването и упълномощи инж. Калинка Пенева да подпише споразумение за сътрудничество. В делегацията влизат председателят на Общински съвет – Габрово Валерий Василев, общинският съветник и председател на постоянната комисия по европейска интеграция Божидар Стойков, както и Марияна Башева – зам.-председател на клуб „Приятели на Белгия”.

Между Аалст и Габрово има дългогодишни отношения, като някои от най-ранните контакти са осъществени още преди 30 години. През времето на сътрудничество неведнъж е изразявано желание за установяване на трайни връзки.

Идеята за сътрудничество между двата града е основана на общи взаимни интереси, които водят началото си от културен обмен и приятелски връзки, постепенно развили се до успешна реализация на съвместни инициативи. На свое заседание от 15 декември 2009 г. Общинският съвет на град Аалст дава съгласието си за формализиране на отношенията, като предлага подписване на споразумение за сътрудничество между двата града през 2010 година. След размяната на делегации и кореспонденции са установени областите, които представляват интерес за бъдещо трайно сътрудничество. Намеренията на ръководствата на двете общини са насочени към иницииране и подпомагане на съвместни проекти в областта на туризма, обмяната на административен опит, културата, младежките и социални дейности, образованието. Целта на побратимяването е и част от разширяването и задълбочаването на процесите на интеграция на България в Европейския съюз.

Официалната делегация от Община Габрово ще посети град Аалст в периода от 25 до 28 април 2010 г., когато ще бъдат доуточнени параметрите на сътрудничеството. След установяване на окончателния вариант на документа се предвижда и неговото подписване на 14 май 2010 г. в град Габрово.

150 години Габрово ... И градът е оцелял, защото се е смял...
22 април 2010
Община Габрово е сертифицирана за управление на сигурността на информацията
26 април 2010