Всички реконструирани обекти по Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово бяха официално открити днес на церемония, проведена на територията на Пречиствателната станция за питейни води в града.

Заедно с премиера Бойко Борисов лентата на обновените обекти - 120 км ВиК мрежи, реализирани в рамките на трите етапа за рехабилитация и разширяване на ВиК мрежата в града и двете пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, прерязаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, кметът на Община Гарово Таня Христова, управителят на ВиК - Габрово и представители на фирмите изпълнители по проекта. Общо 11 души символично откриха обектите по проекта, които тази година навърши 11 години.

"Този проект нямаше да се случи без волята и желанието на хората в Габрово", каза кметът на града Таня Христова по време на церемонията. Тя отличи с кристални плакети „Пътят на водата“ всички ръководители на екипи на фирмите изпълнители на инвестицията.

След 8 години подготовка и 3 години работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции, осъществена с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ бе изпълнена успешно. Стойността на реализираните проектни дейности, съгласно сключените договори с изпълнители, е 87.8 млн. лв.(спрямо прогнозната стойност на проекта - 123.5 млн. лв. ).

С финализирането на водния цикъл на Габрово, градът вече разполага с обновени ВиК мрежи и съпътстващи сградни отклонения в 16 квартала, а отпадъчните води на няколко квартала с население близо 13 000 души се отвеждат за пречистване в градската Пречиствателна станция за отпадъчни води, която след реконструкцията вече работи с хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 еквивалент жители. Новата станция за отпадъчни води е една от малкото в страната, която разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния продукт, тъй като в процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори – електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на съоръжението.

След ремонта на началния елемент по пътя на водата – Пречиствателната станция за питейни осигури подобрена надеждност на водоснабдяването, чрез преобразуване и оптимизиране на технологичната схема, ремонт на сградите и подмяна на съоръженията за чиста питейна вода. Станцията за питейни води на Габрово е първата, реконструирана в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

С изпълнението на водния проект на Габрово бе постигнато ново качество на водоснабдителни услуги, съгласно стандартите на Директива 98/83/ ЕЕС; оптимизирана е технологията за пречистване на суровата вода за питейно - битови нужди; обезпечена е надеждността на водоснабдяването, чрез двойно намаляване на водните загуби от аварии във водопреносната мрежа; намалени са разходите за експлоатация и поддръжка; предотвратени са рисковете за околната среда.

Частици от миналото изградиха настоящи приятелства и бъдещо партньорство
4 Септември 2015
Председателят на народното събрание и кметът откриха XIII Панаир на народните занаяти в Етъра
5 Септември 2015